Start
Eklångens Bredband
  - Styrelsen
  - Om föreningen
  - Bredbandslänkar
  - Tidningsartiklar
  - Gamla Bloggen
  - Tjänster
  - Felsökning
  - EBSf protokoll

Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN

Om Eklångens Bredband EkonomiskFörening!


LÄS VÅR KRÖNIKA2006 blev det snabba beslut....

 

Då Vattenfall grävde ner sina elkablar i Eklången tvingades vi ta ställning till följande:

• Ska vi utnyttja Vattenfalls grävningar i Eklången och passa på att samlägga rör för en framtida fiberkabel?

• Eller ska vi inte samlägga rör med Vattenfall?

 

En framtidsinvestering

Eklångens Byalag har beslutade att samlägga rör för optisk fiberkabel där Vattenfall nu gräver. Vi slipper därigenom en stor del av kostnaden för grävningsarbetet.

Byalaget fick ett ”startbidrag” från kommunen på 60 000 kronor.

De pengarna är ett viktigt bidrag, som ytterligare förbilligar projektet, men det räcker inte på långa vägar.

2007 skulle Vattenfall fortsätta att gräva ner elkabel i resten av Eklången.

Hur ska resten av samläggningen finansieras? Vattenfall ville ha betalt för samläggningen och rören kostar.

Ett femtontal Eklångenbor hade därför planer på att bilda en ekonomisk förening för att finansiera samläggningen för hela Eklången.

Alla i Eklången inbjöds att vara med i föreningen. Ju fler vi blir desto lägre blir investeringskostnaderna för var och en.

För en investering är det. För hela Eklången.

Vi kommer i framtiden att, som andelsägare, gemensamt äga rörnätet.

 

Eklångens Bredband
samfällighetsförening

c/o Gunilla Björklund,
Eklången, Grindstugan,
640 43 ÄRLA
Org.nr: 717911-7705
Bankgiro: 5979-9825
 
2022 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se