Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
  - Höstmarknad
  - Badet
  - Midsommar
  - Gökotta 2009
  - Eklångens IP
  - Eklången förr och nu
  - Vandra i Eklången med Eke
  - Styrelsen och protokoll
  - Eklångenvalsen
  - Välkommen till Eklången
  - Banvallen

Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN


Styrelsen maj 2016-maj17
Ordförande: Tommy Eklånge, 070 99 01 927, eklanges.el [at] tele2.se
Sekreterare: Gunilla Björklund, 070 896 33 70, ordochbild.gunilla [at] telia.com
Kassör: Ann-Sofi Hallberg
Ordinarie ledmöter:
Hannele Alström
Bibbi Molander
Rolf Lagell
Suppleanter:
Anne Flormaelen-Reeves
Ola Sellerstam


Ladda ner årsmötesprotokoll:
http://extrasida.se/fil/eklangen1000418
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se