Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖNVÄGFÖRENINGEN

Minnesanteckningar Styrelsemöte 2017-09-28
Vi har 160 848 kr i kassan, varav 60000 kr är öronmärkta för asfaltering. Beslöt om att en extra utdebitering ej är nödvändig i nuläget.
Beslutade om att lämna avgifterna som förut, alltså 1000 fastboende och 600 för sommarstugor. (att dela i tre grupper alldeles för komplicerat, hur och vart skall gränser dras.)
Beslutade att ta ut avgift för slitage när någon river eller bygger nytt: Rivning 5000 kr. Nybyggnation 5000 kr
Vägtrumma som ska bytas, har ej bytts än.
Inget är gjort åt infarten till nya tomterna. Där skulle något behövas göras innan vintern.
Den 28 oktober kallas till arbetsmöte kl 10.00. Utsättning av snökäppar. Anders och Robert lägger ut käppar den 22 oktober efter kl 10.00.
SKICKA UT INFO MED MAIL
För att förenkla och dessutom spara porto skulle vi så långt det går vilja
skicka ut information via mail.
Tycker du att det är Ok? Maila då din adress till
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 
VÄGRENSNING
Vi uppmanar alla att på sin mark hålla fritt (buskar och grenar) 1,5 m brett
och 4,5 m högt från vägkanten.
Det är bra om du rensar själv. Vägföreningen kan göra det, men då debiteras
du självkostnadspris.
 
INFÖR EV. SNÖRÖJNING
Se över placering av soptunnor och brevlådor så att dom går fria vid
plogning
 
VÄGFÖRENINGENS STYRELSE
Anders Filling, ordförande, mailto:anders.filling@kgk.se, tfn 016-742 02
Carina Lundstedt, sekreterare, carina.lundstedt@telia.com, tfn 016-513354
Gunilla Björklund, kassör, ordochbild.gunilla@telia.com, tfn 016-742 41
Suppleant
Robert Karlsson, robert.karlsson@maskinringen.se, tfn 0708-82 17 72
Ann-Sofie Hallberg, annsofi.hallberg@gmail.com, tfn 016-741 75
 
2022 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se