Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN


VÄGFÖRENINGEN
 
SKICKA UT INFO MED MAIL
För att förenkla och dessutom spara porto skulle vi så långt det går vilja
skicka ut information via mail.
Tycker du att det är Ok? Maila då din adress till
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Är du intresserad av att läsa årsmötesprotokollet? Skicka din mailadress
eller ring så skickar vi det till dig.
 
VÄGRENSNING
Vi uppmanar alla att på sin mark hålla fritt (buskar och grenar) 1,5 m brett
och 4,5 m högt från vägkanten.
Det är bra om du rensar själv. Vägföreningen kan göra det, men då debiteras
du självkostnadspris.
 
INFÖR EV. SNÖRÖJNING
Se över placering av soptunnor och brevlådor så att dom går fria vid
plogning
 
VÄGFÖRENINGENS STYRELSE
 
Linda Hellström, ordförande, lindahm63@gmail.com, tfn 016-740 41
Carina Lundstedt, sekreterare, carina.lundstedt@telia.com, tfn 016-513354
Gunilla Björklund, kassör, ordochbild.gunilla@telia.com, tfn 016-742 41
Ann-Sofie Hallberg, annsofi.hallberg@gmail.com, tfn 016-741 75

Suppleanter
Robert Karlsson, robert.karlsson@maskinringen.se, tfn 0708-82 17 72
Jörgen Westlander, jorgen.westlander@berg-vag.se, tfn.016-742 92
 
2017 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se