Start
Eklångens Bredband
  - Styrelsen
  - Om föreningen
  - Bredbandslänkar
  - Tidningsartiklar
  - Gamla Bloggen
  - Tjänster
  - Felsökning
  - EBSf protokoll

Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN

FELSÖKNING


Bild på hur anslutningarna kan se ut.

Driftinformation hos Stadsnätet

Har du frågor om Stadsnät är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på:

0771-375 375
Måndag-fredag 08.00-18.00Här följer information hur du ska gå till
väga om din internet-anslutning inte fungerar.

 

 


1. Lamporna "PWR" och "WAN" ska lysa grönt på modemet.
2. Nätverkskabeln ska sitta i "LAN 1" (längst ned på höger sida).
3. Lampan vid "LAN 1" ska lysa grönt, för att visa att det finns kontakt med datorn.


Åtgärder

1. Om "PWR" inte lyser, kontrollera att det finns ström i uttaget.
2. Om "WAN" inte lyser får modemt ingen kontakt med fibernätet.
3. Prova att bryta strömmen till modemet
    (det kan ta upp till 30min innan det har startats om).
4. Tag bort all utrusning mellan dator och modem, sånt som router osv.
    Koppla en nätverkskabel direkt mellan "LAN 1" på modemet och datorn.
5. Om du har möjlighet, prova med en annan dator. 

Här följer information hur du ska gå till
väga om din ip-telefoni inte fungerar.


Följ först uppgifterna i den manual du fått med telefonidosan.
Men om du saknar manualen eller inte lyckas ändå,
kan följande kanske vara till hjälp.

1. Kontrollera först att din Internet-anslutning fungerar.
    Om inte, följ punkterna ovan.
2. Telefonidosan ska kopplas in FÖRE dator och ev. router.
3. Kabeln ska kopplas från "LAN 1" på modemet till "WAN" på telefonidosan.
4. Datorn ska anslutas i "LAN" på telefonidosan.
5. "POWER" och "WAN" ska lysa på telefonidosan
.

Åtgärder

1. Om "PWR" inte lyser, kontrollera att det finns ström i uttaget.
2. Om "WAN" inte lyser får modemt ingen kontakt med fibernätet.

    Kontrollera att datorn får en anslutning.
    Prova att koppla förbi telefonidosan och anslut datorn direkt till modemet.
3. Om "STATUS" fortsätter att blinka efter 15 min får dosan ingen kontakt.
    Prova att bryta strömmen både till modem och telefonidosa, vänta ca 30 min.
3. Om du inte får ton.
    Koppla in en "vanlig" telefon direkt i den mellanpropp som finns till telefonimodemet
    (tag bort alla andra telefoner).
4. Prova ev. med någon annan telefon.


Om du har återkommande problem med störningar och dålig signal,
kan det bero på dålig kvalité på telefonidosan.
Försök att få din leverantör att byta ut dosan om inget annat hjälper.Fungerar inget av detta så kontakta din leverantör.
Denne kan hjälpa dig vidare med ev. inställningar och med ytterligare felsökning. Om din leverantör inte kan lösa problemet så kontaktar dom Eskilstuna Stadsnät som i sin tur kontaktar Eklångens Bredband, om så behövs.

Skulle problemet inte lösas inom rimlig tid kan du kontakta Marcus Gindemo på Eklångens Bredband på 070-7397825.

Har du frågor om Stadsnät är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på:

0771-375 375
Måndag-fredag 08.00-18.00


Manual
Här finner ni manualen till er CPE (den finns enbart på engelska).
Installation Guide
Datasheet

Testa  anslutninghastigheten
bredbandskollen.se

 

 
2022 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se