Lätta Tassar

  Massage Laser Friskvård Rehab Nosework Spår Sök Lydnad HundträningStart
Presentation
Massage
Laserbehandling
Priser bokning
Kurser Föreläsningar
Behandling
Nosework
Back on Track
Back on Track - Hundprodukter
Kurser - Spår, Sök, Lydnad, Patrull
Var och När?
Gästbok
Referenser

Mer info www.backontrack.eu

Så fungerar Back on Track

Back on Tracks led- och muskelskydd är alla tillverkade i funktionstextilier med värmereflekterande egenskaper. Textilen är en synergi mellan gammal kinesisk erfarenhet och modern vetenskaplig textilteknologi. Vid framställningen av polyester- eller polypropylentrådarna smälts keramiska partiklar in i trådarna. Egenskapen hos de keramiska partiklarna är att när de blivit uppvärmda av kroppsvärmen, utstrålar keramiken en värme som träffar kroppen. Värmen som på detta sätt återreflekteras är en långvågig värmestrålning vilket är detsamma som långvågig infraröd strålning.

Värmestrålning

Det är väl belagt och dokumenterat att långvågig infraröd värmestrålning ökar blodcirkulationen. Den ökande blodcirkulationen i vävnaderna luckrar upp muskelspänningar och bidrar till ökad prestationsförmåga. Ett viktigt användningsområde är den skadeförebyggande effekt man får när skydden används inför träning och tävling.

Fördjupning av funktionen

Värmeenergi kan transporteras på tre sätt konduktion (ledning), konvektion eller strålning.

  1. När värmeledning eller konduktion sker, sprids värme i ett material från en del av materialet till övriga delar.
  2. Konvektion innebär att uppvärmd vätska eller gas (t.ex. luft) förflyttas och tar värmen med sig. Vanliga kläder och ledskydd med isolerande material t.ex. bomull, ull och neopren, syftar till att förhindra konvektion och på det viset behålla kroppsvärmen i luften utanför huden.
  3. Strålning innebär att en värmekälla utstrålar värmestrålning som träffar en annan yta och värmer upp denna. Back on Tracks produkter arbetar med strålningsvärme och syftar inte till att stänga inne värmen genom isolering, vilket gör att skydden kan ha en andningsfunktion samtidigt som värmeenergin i kroppsvävnaderna ökar.


Människor och djur utstrålar kroppsvärme både i vila och vid aktivitet. Vid vila är utstrålningen dock mindre än om kroppen arbetar. När ett material träffas av värmestrålar kan tre saker hända.

  1. Strålarna kan gå rakt genom materialet s.k. transmittans. Ett exempel på detta är när solens värmestrålar träffar en glasskiva. Övervägande delen av värmestrålningen går genom glaset, vilket känns om man står i ett rum där solen skiner in.
  2. Det andra som kan hända är att strålarna studsar på materialets yta och reflekteras bort s.k. reflektans. Om all värme reflekteras blir inte materialet uppvärmt och ingen värme strålar igenom materialet.
  3. Det tredje som kan inträffa är att materialet absorberar värmestrålarna s.k. absorbans. Värme som strålar kan ha olika våglängder beroende på värmekällans temperatur och material. Värmestrålning ligger oftast inom det som kallas infraröd strålning vilket innebär våglängder mellan ca 0,7 μm och 1 mm. Ett material absorberar värmestrålning olika mycket beroende på vilken våglängd strålningen har, detta kallas för materialets absorptionsspektra. Den värmestrålning som absorberas höjer värmeinnehållet i materialet.

Ett material har inte bara ett absorptionsspektra utan även ett emissionsspektra. Emissionsspektra innebär i korthet att olika material utstrålar värme av olika våglängder vid olika temperaturer. Strålningsmängden och strålningens våglängd varierar beroende på värmekällans temperatur och vilket emissionsspektra värmekällans material har. Generellt kan man säga att ju lägre temperatur värmekällan har desto längre blir våglängden på värmestrålningen.

Precis som andra material har kroppens vävnader också ett absorptionsspektra. Den våglängd som de keramiska partiklarna emitterar absorberas i cellerna och en signal går till hjärnan om att värmeenergin ökar och hjärnan öppnar då blodkärlen. Absorptionen sker inte bara på huden utan även en bit ner i vävnaderna, vilket gör att blodkärlen vidgas inte bara ytligt utan även i muskler och kring leder. Den ökande blodcirkulationen i vävnaderna luckrar upp muskelspänningar och stärker kroppens egna förmåga till att häva inflammationer och läka skador. Därför används produkterna ofta vid problem där det finns inflammationer med i bilden. Ett annat viktigt användningsområde är den skadeförebyggande effekt man får när skydden används inför träning och tävling.

Bilderna nedan illusterar en hundrygg där de röda färgtonerna indikerar ökad värme, ett indirekt tecken på inflammation. Den sista bilden visar på tydlig förbättring av ett inflammerat område efter en tids användning med Back on Track. Graden av smärtlindring varierar individuellt beroende på vad som orsakar smärtan samt hur långvarigt smärttillståndet har varit.

Före användning: Viss ökad värme (rött område), vilket
är ett tecken på inflammation.

Efter 30 min användning med Back on Track: En avsevärd ökning av blodcirkulationen.

Det önskade resultatet: Efter 10 dagars-3 veckors användning har inflammationen gått tillbaka.

Bilderna är en rekonstruktion av händelseförloppet.
 

  

Mer info om storlekar och färger samt sortimentet för häst och människa - se www.backontrack.se

Läs här vad andra tycker om Back on Track: http://www.backontrack.eu/shownode.php?id=1746

 

 

 

 

 

 

 
2020 © Lätta Tassar - Friskvård & Rehabilitering
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se