Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
  - Höstmarknad
  - Badet
  - Midsommar
  - Gökotta 2009
  - Eklångens IP
  - Eklången förr och nu
  - Vandra i Eklången med Eke
  - Styrelsen och protokoll
  - Eklångenvalsen
  - Välkommen till Eklången
  - Banvallen

Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN

Sjön Eklången inbjuder till härliga dopp under de varma sommardagarna.
I sjöns nordvästra del finns ett trevligt och välskött bad som byalaget ansvarar för.
Marken ägs av Eklångens Gård men badet sköts av gemensamma krafter inom byalaget
med ekonomiskt stöd från kommunen.

Det låga vattenståndet i sjön beror till största delen av dåligt med nederbörd.

 

 

Med sin längd på 6,5 km finns det mycket att utforska längs sjön med båt eller kanot.
Dessutom kan man med kanot eller en liten båt ta sig vidare till sjön Träskaten.
Träskaten är en grund slättsjö omgiven av mäktiga vassbälten, stora våtmarker och blandskog.
Området har ett mycket rikt fågelliv.
Mellan Eklången och Träskaten finns Bråtön ett naturreservat och Natura 2000-område.
Bråtön är delvis dominerad av ädellövskog med mycket lind,
framstår som en av länets främsta växtlokaler.
Ön har en unik lundvegetation med bl.a. bredbladiga lundgräs
sannolikt utvecklad under klimatiskt gynnsam tid.

Från Träskaten kan man sedan ta sig med kanot vidare via Stämån till Mörtsjön vid Länna bruk.
För den som vill går det även att fortsätta vidare (med en del lyft) till Lännasjön, Berga ån,
Marviken, Klämmingen, Frösjön, Gnesta, Sillen, Vagnhärad, Trosa och ut till Mälaren.

På vintern kan sjön erbjuda fina turer på långfärdsskridskor.
Tips från sssk.se

 

 

Länkar:
Badvattet i Eklången
Paddla från Eklångssjön
Långfärdsskridskor
Naturreservatet Bråtön
Eklången - Riksintresseområde
Bevarandeplan för Natura 2000-område NykärrVid badet finns det:
- Parkering (i skugga)
- Soptunnor
- Omklädningshytter
- Brygga med stege
- Flotte med stege
- Grillplats

 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se