Start
Eklångens Bredband
  - Styrelsen
  - Om föreningen
  - Bredbandslänkar
  - Tidningsartiklar
  - Gamla Bloggen
  - Tjänster
  - Felsökning
  - EBSf protokoll

Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
  • Bo Eklånge, Björkgläntan, 016-74112, ordförande
  • Gunilla Björklund, Grindstugan, 016-74241, kassör
  • Carina Lundstedt, Eneborg, 016-513354, sekreterare
  • Marcus Eklånge Gindemo, Björksätra, 016-74003, hemsida & teknik 
  • Fredrik Nilsson, Flättorp
  • Michael Nilsson, Eklången Ludvigsborg 1, suppleant
  • Amanda Krogstad Jansson, Ludvigsborg 2, suppleant
  • Mats Önnesjö, Skogshyddan, adjungerad
  • Lennart Ahlström, Frideborg, adjungerad

Eklångens Bredband Samfällighetsförening

c/o Gunilla Björklund,
Eklången Grindstugan,
640 43 ÄRLA
Org.nr: 717911-7705
Bankgiro: 5979-9825
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se