Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-11-13 Svetsning pågår
Håll öppet för Eltel!
Vecka 47 börjar Eltel att montera in hållaren för CPE-dosan i ditt hus.
Se till att de har möjlighet att komma in i huset och utföra sitt arbete!
Fred Hallberg, 016-74273, och Tommy Eklånge, 016-740 68, har åtagit sig att ta hand om nycklar. Kontakta någon av dem, eller någon granne, om tillgängligheten i fall du inte själv kan vara hemma.
Vi förutsätter att Eltel meddelar någon dag innan de dyker upp hos dig.

Vill du ha kabel-TV från stadsnätet?
Senast den 1 december måste styrelsen veta om du vill ha kabel-TV genom stadsnätet.
Informationen delas ut i samtliga Eklångens brevlådor. Och du som inte bor i Eklången får materialet även per post.

Din anmälan går bara till styrelsen
Observera att anmälningstalongen enbart går till styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening! Styrelsen behöver din anmälan för att kunna dimensionera tekniken för kabel-TV och därmed komma överens med Eltel om anslutningsavgiften.
Sedan nätanslutningen är klar, måste du själv anmäla dig till AT Installation för att få programutbudet.
2007-12-13 22:57 • Läst 2099 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se