Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2008-07-20 Återställningar
Vattenfall har nu varit runt och återställt efter sina grävningar.
Skulle du behöva återställa något på din tomt efter grävningarna av fiberslangen?!?

Då finns det grus och jord att hämta vid sågen för detta ändamål.

Kontakta någon av följande för att få påvisat vilka högar det gäller:
Björn & Ann-Sofie Hallberg 016-74027 (sågen)
Lars Nilsson 073-9980820
Marcus Eklånge-Gindemo 070-7397825


Observera att det enbart är avsett för återställning av grävningarna!
Det är inte tillåtet att använda detta material till något annat.
2008-07-20 10:19 • Läst 2241 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se