Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-08-14 Medlemsinfo
Budget för Eklångens Bredband ekonomisk förening

INTÄKTER
63 medlemmar har betalt Etapp I, á 8000 kronor = 504 000 kr
53 medlemmar har dessutom betalt Etapp II, á 20 000 kr = 1 060 000 kr
Vi har fått kommunala bidrag på sammanlagt 62 600 kr
och bidrag från Rekarne Stiftelsen 20 000 kr
Summa intäkter, projektet 1 646 600 kr

Årsavgift till föreningen 63 st x 400 kr 25 200 kr
Summa intäkter 1 671 800 kr


KOSTNADER
Material, (rör, fiber, anslutningar, nodhus, skåp elanslutning m.m.)
Etapp I, II och III 685 000 kr
Entreprenader 595 000 kr
Anslutning till Ärla 216 000 kr
Övriga kostnader 100 000 kr
Summa kostnader 1 596 000 kr

-------------------------------------------------------------------------------

Bra ekonomiskt läge
På budgetens intäktssida tas bara intäkter med som styrelsen har i kassan.
Härtill kan komma ett bidrag från kommunen som vi ännu inte fått formellt beslut på och andra eventuella bidrag som t.ex. EU-bidrag.
Budgetens kostnadssida tar upp kostnader som redan betalats samt beräknade kostnader utifrån nuvarande kalkyler. Kostnaderna kan således bli högre.
Men enligt denna budget finns alltså 75 800 kronor för oförutsedda utgifter.
Med andra ord har vi ekonomin under kontroll..

Medlemmarna beslutar om eventuellt överskott
Verksamheten ska varken ge skulder eller lämna överskott. Skulle det bli överskott i verksamheten blir det medlemmarna som beslutar om hur överskottet ska användas. Ett sånt beslut kräver att alla inkomster och utgifter är klara.

Grävningarna i Eklången och mot Ärla
Grävningen står stilla just nu på grund av Vattenfalls planering. Samförläggning med ATS drar igång om några veckor. Våra egna grävningar, som görs av Hasse Öhrns gräv AB, har kommit igång och sammanlagt ska vi gräva ca 3,5 km innan vi är framme i Ärla.

Söräng och Granlund är med
Två fastigheter utanför det ursprungliga området, Söräng och Grönlund, har anslutit sig till EBF och betalat den faktiska kostnaden.

Stålboganätet ska ansluta
Stålboganätet kommer att gå med i vårt schakt från noden till Ärla. Styrelsen ska förhandla om förutsättningarna för Stålboganätets anslutning .

Vill du hjälpa till?
Dagsverkestimmarna kommer inte att behöva utnyttjas fullt ut av alla medlemmar. När grävningarna drar igång igen kommer dock några att behövas och Lasse tar gärna emot namn på frivilliga.

Nu upphandlas fibertjänsterna
Styrelsen och projektgruppen har gått ut med offertförfrågningar till flera företag som tillhandahåller fiber och som sköter fiberdragning. Senast den 20 augusti ska offerterna vara inne så att styrelsen, på sitt möte den 27 augusti, kan fatta beslut om vilket eller vilka företag som får jobbet.

Dina grävningar på egna tomten
Fiberblåsningen beräknas börja i mitten av september. Tänk igenom var fiberkablen ska in i huset och var modemet ska sitta. Det ska vara frost- och fuktfritt samt finnas ett eluttag där fibern kommer in i huset. Vill du ha extra slang tar du kontakt med Lars Nilsson.
Det är viktigt att börja gräva på tomten in till fastigheten med ett djup på 40- 60 cm. Dokumentera var du gräver, gärna med fotografi. Läs f.ö. den information (”Indragning av optokabel i fastighet”) som delats ut i alla brevlådor i Eklången. Kontakta någon i projektgruppen om du är osäker eller har frågor. (Adresser nedan)

Så här går det till att ansluta villan!
1. Föreningen gräver och anlägger fibernät fram till tomtgränsen.
2. Villaägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan samt ombesörjer håltagning.
3. Villaägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt och avslutar
med en slinga ovan mark intill husvägg.
4. Föreningen ansluter med fiberkabel inomhus i direkt anslutning till den plats där slangen kommer in i huset.
5. Villaägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av kundutrustningen.
6. Villaägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på egen fastighet.
Från kundutrustningen kan du dra egna nätverkskablar i huset dit du vill ha dem och/eller installera ett trådlöst nätverk. Det är du som villaägare som ombesörjer byggnation av eventuellt datanät i din fastighet om du önskar ett sådant.
Dra inte in rören i huset innan fiberblåsningen börjar
Arbestål från Eskilstuna stadsnät rekommenderar att man inte drar in slangen i huset innan fibern är inblåst. Fibern blåses in med stort tryck och först ”förblåser” man för att rensa slangen från grus och annat som kan ha samlats i slangen. Dessa partiklar kan spruta ut i rummet om slangen är indragen.

Mer information kommer
Efter den 27 augusti kommer vi tillsammans med den entreprenör som ska genomföra fiberinblåsningen att ha informationsträffar för dem som drar in fiber i det egna huset.

Det här får du med stadsnätet
Eskilstuna stadsnät är ett öppet nät där flera serviceföretag konkurrerar med varandra. Det är en förutsättning för låga priser. Du kan för närvarande välja mellan 11 internettjänster, 3 telefontjänster, 5 pakettjänster och en kabeltevetjänst. Dessutom kan du hyra in dig på servrar för att lagra stora filer.
Som företagare har du sex olika Internettjänster och nio olika specialtjänster att välja mellan.
Läs mer, och få detaljerad information om tjänster och priser på
http://www.eskilstunastadsnat.se/services/

Kabel-TV via stadsnätet för 149 kronor i månaden
Stadsnätet erbjuder, genom AT Installation, ett basutbud med 24 TV-kanaler för endast 149 kronor i månaden. Du behöver ingen dekoder för att se basutbudet, och kan välja om du vill se digitalt eller analogt. En startavgift tillkommer dock.
Kolla vad som ingår i basutbudet och vad du kan få i tillägg genom att ladda ner kanalplanen från
http://www.atinstallation.se/laddahem.asp?nav=300000

Styrelsens sammanträde
Styrelsen har sitt nästa sammanträde den 27 augusti

Projektgruppen
Lars Nilsson, Flättorp, 016-741 45, 073-998 08 20 elisabeth.flattorp@telia.com
Lennart Alström, Frideborg, 016-741 70, 070-33 00 444, 0271-22 119,
0278- 244 81, lennart@alstrom.nu, lennart.alstrom@akela.se
Tommy Eklånge, Asplund, 016-74068, 070-990 19 27
Marcus Gindemo, 016-51 46 15, 070-739 78 25 marcus@gindemo.se

Behöver du grävhjälp på tomten?
Kan du inte gräva själv får du hjälp av följande lokala entreprenörer:
Matihas Hellström 070-842 67 85, 740 41
Mikael Sundström 070-617 70 59, 770 59
Anders Swahn 070-769 72 95, 742 22
Jörgen Westlander 070-526 303, 74 292
2007-08-21 09:58 • Läst 2323 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se