Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-12-21 Driftdatum
Den 21 december 2007 anses fibernätet i Eklången vara taget i bruk.
Ännu kvarstår några få saker att få färdigt på,
men alla kan beställa sina tjänster som gäller Internet och IP-telefoni.

2008-01-31 21:47 • Läst 2173 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se