Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-09-28 Grävningar i Eklången
Grävningar i Eklången – hjälp till!
Grävningarna i Eklången återupptas den 24 september. Då ska det grävas på kvällstid, d.v.s. efter kl. 16.00. Lars Nilsson behöver hjälp av en eller två personer som går med vid schaktnings- och rörläggningsarbetena.
Hör av dig till Lasse på tfn 016-741 45, 073-998 08 20 eller
e-post: elisabeth.flattorp@telia.com

Klart med fiberblåsare
Styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening har beslutat att anlita företaget ELTEL Networks för fiberblåsningen i hela Eklångennätet. ELTEL Networks var ett av sex företag som lämnat anbud på jobbet.
ELTEL Network´s webbplats: http://www.eltelnetworks.se/

Blåsning av fiber börjar vecka 41
Eltel Networks börjar arbetet vecka 41 med att blåsa fiber på sträckorna Eklångens Gård - Sjöstugan samt Åstugan – Fiskartorpet (9 km). Mer information kommer i brevlådorna till berörde fastigheter.

Avtal med Eskilstuna Energi & Miljö
Styrelsen har, efter förhandlingar, skrivit på avtal med Eskilstuna Energi & Miljö om områdesanslutning av Eklångens nät till stadsnätet via Ärla. Eklångens bredband ekonomisk förening ska betala Eskilstuna Energi & Miljö 216 000 kronor för sammankopplingen.

Ingen skattereduktion 2008
Möjligheten för fastighetsägare att få skattereduktion för bredbandsanslutning slopas vid årsskiftet. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september. Bara den som kopplar in bredband i fastigheten före årsskiftet 2007/2008 får göra avdraget på 5000 kronor, men ansökan ska vara inne hos skattemyndigheten senast den 1 mars 2008. Vi jobbar därför intensivt med att bli klara före årsskiftet. Men tidplanen är mycket tajt.
Med nedanstående länk kan du hämta broschyr och ansökningsblankett för skattereduktion:
http://skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/399.4.39f16f103821c58f680007737.html

Vi skrev till regeringen
Vi i Eklången har i alla fall gjort vad vi har kunnat för att få behålla skattereduktionen. Den 12 augusti, skrev nämligen Eklångens Bredband ekonomisk förening och Eklångens Byalag ett brev till regeringen och påpekade det orättvisa i att de som fått sina bredband betalda via skatter har kunnat få skattereduktion, medan vi som måste betala hela kalaset själva inte får dra av på skatten. Vi ville alltså att regeringen skulle förlänga möjligheten till skattereduktion ännu ett år, till 2008.
Men regeringen hade alltså en annan mening.
Läs vårt brev på: http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=725

75 miljoner statliga pengar går till samförläggning
Regeringen har infört ett statsbidrag på 75 miljoner till dem som samförlägger fiber då elbolagen gräver ner sina ledningar. Precis som vi i Eklången har gjort alltså.
Detta bidrag ska sökas av kommuner. Vi antar att Eskilstuna kommun söker och att pengarna på ett eller annat sätt delas ut till bland andra oss i Eklången.
Naturligtvis har vi uppmärksammat de ansvariga i kommunen på bidraget.

Vi söker bidrag från EU:s strukturfonder
EU:s strukturfonder delar ut 120 miljoner till Sörmland. Av dessa räknar vi att få en del. I dagarna sänder vi in en ansökan till Länsstyrelsen.
Här kan du läsa om strukturfonderna:
http://www.skl.se/bunt.asp?C=5764
http://www.d.lst.se/d/amnen/Regional_utveckling

Föreningens kassaskåp
Styrelsen har köpt in ett begagnat brandsäkert kassaskåp för förvaring av föreningshandlingar, avtal och andra dokument som rör verksamheten.
Våra gemensamma pengar finns naturligtvis på banken.


Nästa styrelsemöte den 7 oktober kl. 18.00 på Flättorp
2007-10-12 23:57 • Läst 2477 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se