Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-12-13 Medlemsinfo
CPE-boxarna monteras
Monteringen av CPE-boxar är nu i full gång. Just nu utefter Eklångens sjösida och upp mot Åstugan-Fiskartorp. Fred Hallberg hjälper till i arbetet.
Marcus ser till att anmälan till stadsnätet sker efterhand som boxarna är monterade. Sedan Marcus har fått klartecken från Eskilstuna Energi & Miljö kan du anmäla dig till operatör. Efter hand som fastigheterna fått klartecken lägger Marcus ut uppgifterna på Eklångens webbplats. Kolla där: http://www.eklangen.se/

TV-anslutning
TV enkäten resulterade i att 36 fastigheter har anmält sig för TV och 10 har tackat nej.
Styrelsen förhandlar med AT Installation om priser och villkor för anslutning till TV.

Digital eller analog TV-mottagning
Om du vill ha digital TV-mottagning med alla kanaler måste du köpa en dekoder för cirka 1000 kronor. Dekodern köper du via AT-installation. Utan dekoder får du analog mottagning. AT Installation http://www.atinstallation.se/

Kanaler utöver basutbudet
Du kan också få kanaler som inte ingår i AT Installations basutbud, men de beställer du i så fall direkt från leverantören, tex CanalPLus och då brukar dekodern ingå i ett paket.

Billigare pris hos operatör?
Anders Carlsén har föreslagit att flera medlemmar i föreningen går samman och begär pris av några Internet/telefonoperatörer för att på så sätt få bättre priser.
Styrelsen anser sig inte kunna jobba för att samla medlemmar kring en och samma operatör då önskemålen är så olika. Men det kan vara en god idé om flera medlemmar vill försöka få ett bättre pris på det sättet. Anders har telefon 741 80.
Här hittar du operatörerna http://www.eskilstunastadsnat.se/services/

IP-telefonin växer
Den IP-baserade bredbandstelefonin har vuxit starkt de senaste åren och har ökat med 60 procent från den sista juni 2006 till samma tidpunkt 2007. IP-telefonin hade i slutet av juni 502 000 abonnenter.
Det meddelar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport "Nya sätt att få TV, telefoni och bredband växer snabbt" på http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemID=7450&LanguageID=SE

Nästa styrelsemöte
Styrelsen för Eklångens Bredband Ekonomisk förening har möte den 3 januari kl. 16.00 på Flättorps kontor

2007-12-13 23:01 • Läst 2250 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se