Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
NYTT OM TOMTEBO! Sammandrag av styrelseprotokoll 120118
TOMTEBO/BYSTUGA
Det sökta bidraget för lokalhållande föreningar hos kommunen har vi fått avslag på. Det beror  förmodligen på att man håller på att förändra stödet till föreningslivet och att nya regler kommer att gälla från 1 jan 2013. Bidraget är begränsat och fördelas i första hand till dem som tidigare fått det, bygdegårdar, där kommunen har ett särskilt ansvar.

MEN - Björn och Ann-Sofie Hallberg har beslutat sälja Tomtebo till taxeringsvärdet och att köpeskillingen (- skatter o avgifter) ska gå till Byalaget.

Detta känns mycket bra och ger oss andra och nya möjligheter att arbeta för en Bystuga.

Vi ska bevaka marken vid lekplatsen och bearbeta kommunen så att de köper marken för att stödja våra intressen.

REMISSVAR
Bibbi Molander åtog sig att svara på remissen "Handlingsplan för landsbygdsutvecklingen" men vill ha in synpunkter från oss andra.
Vi uppmanar Eklången bredband sf. att titta på infrastrukturavsnittet.

AVVERKNINGARNA
Mats Önnesjö har haft kontakt med Naturskyddsföreningen, Skogstyrelsen m. fl. för att öppna en dialog med skogsägarna om hur man ska kunna återställa naturen på ett hållbart sätt och med den mångfald som tidigare fanns. Nuvarande plan är att man ska plantera enbart gran på hyggena.

Naturvårdarna o Skogsstyrelsen ska kalla till en möte framöver. Mats får vårt förtroende att hålla kontakten och driva denna fråga.


EKLÅNGEN FÖRR OCH NU
Projektet Eklången Förr och Nu del 1 har slutredovisats till Leader Inlandet.
2012-01-22 10:58 • Läst 2320 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se