Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-10-30 Grävningen är klar
Etapp I är klar!
Nu är etapp I äntligen slutförd d.v.s. grävningarna och läggningen av fiberrör i Eklången. Dessutom är grävningen och rörläggningen för anslutningen till stadsnätet via Ärla klar.
Ett stort steg för mänskligheten. I alla fall för den i Eklången.Fiberblåsning pågår
I dag har också fiberblåsningen börjat och kommer att pågå en tid framöver. Se till att du har den smala slangen indragen i huset.
En av de två killarna från Eltel Networks måste komma in i ditt hus för att kolla att allt fibern kommer fram ordentligt. De ska meddela dig innan de kommer.
Har du frågor om detta, kontakta Lars Nilsson, Flättorp, 016-741 45, 073-998 08 20.Svetsning av fiber och dosa
Det är ett annat gäng som sköter svetsningen av fiber och monteringen av boxhållaren. De kommer således vid ett senare tillfälle. Vi meddelar när vi vet något om detta.

Skattereduktionen
Det ser ut som om vår tidplan för bredband i Eklången håller. I så fall är bredbandet ett faktum före nyåret. Det innebär att du kan få skattereduktion för bredband eftersom villkoret är att installationen måste tas i bruk före 31/12 2007. Det behöver inte vara bredband för dator utan kan också gälla TV eller telefon. Vi kommer med mer och detaljerad information längre fram men i god tid för att du ska hinna söka.
Men fundera över vilka val du tänker göra ur stadsnätet.
Se stadsnätets webbsida: http://www.eskilstunastadsnat.se/services/


Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 4 november kl. 18.00 på kontoret Flättorpsgård.
2007-11-01 21:43 • Läst 2114 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se