Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-08-23
Så här går det till att ansluta villan!
1. Föreningen gräver och anlägger fibernät fram till tomtgränsen.
2. Villaägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan samt ombesörjer håltagning.
3. Villaägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt och avslutarmed en slinga ovan mark intill husvägg.
4. Föreningen ansluter med fiberkabel inomhus i direkt anslutning till den plats där slangen kommer in i huset.
5. Villaägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av kundutrustningen.
6. Villaägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på egen fastighet. Från kundutrustningen kan du dra egna nätverkskablar i huset dit du vill ha dem och/eller installera ett trådlöst nätverk.
Det är du som villaägare som ombesörjer byggnation av eventuellt datanät i din fastighet om du önskar ett sådant.


Dra inte in rören i huset innan fiberblåsningen börjar
Arbestål från Eskilstuna stadsnät rekommenderar att man inte drar in slangen i huset innan fibern är inblåst. Fibern blåses in med stort tryck och först ”förblåser” man för att rensa slangen från grus och annat som kan ha samlats i slangen. Dessa partiklar kan spruta ut i rummet om slangen är indragen.


Mer information kommer
Efter den 27 augusti kommer vi tillsammans med den entreprenör som ska genomföra fiberinblåsningen att ha informationsträffar för dem som drar in fiber i det egna huset.

Medlemmarna beslutar om eventuellt överskott
Eklångens Bredband ekonomisk förening har nu 63 medlemmar som betalat Etapp I, á 8000 kronor = 504 000 kr. 53 medlemmar har dessutom betalt Etapp II, á 20 000 kr = 1 060 000 kr
Bredbandsprojektet ska varken ge skulder eller lämna överskott. Skulle det bli överskott i verksamheten blir det medlemmarna som beslutar om hur överskottet ska användas.

Söräng och Granlund är med
Två fastigheter, Söräng och Grönlund, utanför det ursprungliga området har anslutit sig till EBF och betalat den faktiska kostnaden.

Nu upphandlas fibertjänsterna
Styrelsen och projektgruppen har gått ut med offertförfrågningar till flera företag som tillhandahåller fiber och som sköter fiberdragning. Senast den 20 augusti ska offerterna vara inne så att styrelsen, på sitt möte den 27 augusti, kan fatta beslut om vilket eller vilka företag som får jobbet.

Dina grävningar på egna tomten
Fiberblåsningen beräknas börja i mitten av september. Tänk igenom var fiberkablen ska in i huset och var modemet ska sitta. Det ska vara frost- och fuktfritt samt finnas ett eluttag där fibern kommer in i huset. Vill du ha extra slang tar du kontakt med Lars Nilsson.
Det är viktigt att börja gräva på tomten in till fastigheten med ett djup på 40- 60 cm. Dokumentera var du gräver, gärna med fotografi. Läs f.ö. den information (”Indragning av optokabel i fastighet”) som delats ut i alla brevlådor i Eklången. Kontakta någon i projektgruppen om du är osäker eller har frågor. (Adresser nedan)

Det här får du med stadsnätet
Eskilstuna stadsnät är ett öppet nät där flera serviceföretag konkurrerar med varandra. Det är en förutsättning för låga priser. Du kan för närvarande välja mellan 11 internettjänster, 3 telefontjänster, 5 pakettjänster och en kabeltevetjänst. Dessutom kan du hyra in dig på servrar för att lagra stora filer.
Som företagare har du sex olika Internettjänster och nio olika specialtjänster att välja mellan.

Kabel-TV via stadsnätet för 149 kronor i månaden
Stadsnätet erbjuder, genom AT Installation, ett basutbud med 24 TV-kanaler för endast 149 kronor i månaden. Du behöver ingen dekoder för att se basutbudet, och kan välja om du vill se digitalt eller analogt. En startavgift tillkommer dock.
2007-10-12 23:53 • Läst 4493 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se