Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-07-12 Medlemmarna är på allerten!
Föreningen har 64 medlemmar.
61 har betalat etapp I (10000 kr)
49 har betalat även etapp II (25000 kr)
Ett mycket bra resultat!


Markavtal

Just nu jobbar styrelsen med att teckna markavtal med de fastighetsägare som berörs av föreningens egna grävningar. Där Vattenfall gräver gäller avtal med Vattenfall.


Nu är det klart vilka som ska gräva

Styrelsen har gått ut med offertförfrågningar för de egna grävningarna till fem olika företag.
Dels gäller det sträckan Karlstorp-Ärla (Etapp III) 1900 meter.
och dels grävningar i Eklången där inte Vattenfall/ATS gräver.
För sträckan Karlstorp-Ärla kom det in två offerter. Styrelsen beslöt att Hasse Öhrns Gräv AB skulle få uppdraget.
Grävningar i Eklången hade lockat fyra anbudsgivare att lägga bud. Även här beslöt styrelsen att Hasse Öhrns Gräv AB skulle få uppdraget.
Samtliga grävningar ska vara klara 1 november 2007.Plan vecka 28 - 32

Vecka 28 (9-15 juli)

10 juli. Styrelsen behandlar offerter från grävare för våra egna grävningar. (Se ovan)
Material till rördragning köps in.
ATS börjar sina grävningar.

Vecka 29. (16-22 juli)

Fortsatta förhandlingar med Eskilstuna Energi & Miljö (EE&M) om Etapp III.
Konkreta avtal om samarbetet diskuteras. Marcus Gindemo och övriga i projektgruppen förhandlar med EE&M.
Avtal tecknas med Hasse Öhrns Gräv AB och övriga som ska gräva våra egna grävningar.

Vecka 30. (23 – 29 juli)

Styrelsemöte 23 juli kl. 18.00 Flättorp.
Inbjudan till Informationsmöte på Flättorp 11/8 kl. 14.00 går ut till alla medlemmar.
Samförläggningen fortskrider. Egna grävningar.
Avtal eller överenskommelse med EE&M för etapp III ska vara klart.
Upphandling för fiberblåsning, Etapp II. Lennart Alström och Marcus Gindemo utformar offertunderlaget och tar in offerter.

Vecka 31. (30 juli – 5 augusti)

Styrelsen beslutar om vem eller vilka entreprenörer som ska blåsa in fiber i rören. Etapp II. Avtal med entreprenören.

Vecka 32. (6 - 12 augusti)

Inblåsning av fiber börjar. Etapp II
11/8 Informationsmöte på Flättorp kl. 14.00


Projektgruppen leder arbetet

Lars Nilsson har styrelsens uppdrag att samordna och leda grävarbetet Etapp I och III.
Till sin hjälp har han projektgruppen och alla medlemmar som ställer upp och hjälper till.
Projektgruppen är
Lennart Alström, Frideborg, 016-741 70, 070-33 00 444, lennart@alstrom.nu Tommy Eklånge, Asplund, 016-74068, 070-990 19 27
Marcus Gindemo, 016-74003, 070-739 78 25 marcus@gindemo.se

2007-07-18 01:19 • Läst 2236 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se