Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
Kallelse till extra föreningsstämma
Härmed kallas du till extra föreningsstämma med Eklångens Bredband ekonomisk förening

söndagen den 20:e september, 2009 klockan 14:00 vid Eklångens Såg.

Stämman sammankallas för att fatta ytterligare ett beslut om att föreningen ska gå i likvidation.

Bakgrunden är följande: Den 14 juni 2009 beslutade föreningsstämman enhälligt dels att den ekonomiska föreningens verksamhet ska övertas av den nybildade Eklångens Bredband samfällighetsförening, dels att den ekonomiska föreningen ska gå i likvidation, d.v.s. upphöra med sin verksamhet. Detta beslut har anmälts till Bolagsverket, som hänvisar till 11 kapitlet 1 § lagen om ekonomiska föreningar och begär att beslutet den 14 juni 2009 ska bekräftas av ytterligare en föreningsstämma. Det rör sig således om en ren formalitet som krävs för att likvidationen ska kunna genomföras.


Eklångens Bredband ekonomisk förening

Styrelsen
2009-09-08 16:54 • Läst 2250 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se