Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2008-04-09 Bredbandspengar till Eklången
Notis från tidningen Folket:

• Eskilstuna kommun satsar en halv miljon kronor på att ansluta Eklången till stadsnätet.

Medlemmarna i Eklångens Bredband ekonomisk förening har redan betalat uppemot
35000 kronor var, och förening en har tidigare fått bidrag från kommunen på knappt 70000 kronor. Nu beviljas man ytterligare en halv miljon kronor. Tanken är att föreningens medlemmar ska ges tillgång till stadsnätet via Ärla.

Samtidigt vill kommunstyrelsen att fullmäktige ger i uppdrag åt kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

2008-04-09 13:26 • Läst 2213 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se