Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2009-08-21 Medlemsinfo.
Bildande av gemensamhetsanläggning.
Lantmäteriförättningen är klar och gemensamhetsanläggningen; Eklången Ga:5 är registrerad per den 7/8 2009.

Likvidation av Eklångens Bredband ekonomisk förening (EBef).
Arbetet inför stundande likvidation av EBef fortlöper som planerat. Alla efterfrågade uppgifter är skickade till bolagsverket för hantering.


För vidare information ang. ovan eller annan fråga kontakta styrelsen.

2009-08-21 22:52 • Läst 2566 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se