Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2008-06-14 Festlig invigning av Eklångens bredband
Citat från tidningen Folket:

Sen våren 2006 har den lilla orten Eklången jobbat för att få bredband. Efter drygt två år var det invigning i lördags. - Det var riktigt festligt, säger Tommy Eklånge.

Han är ordförande i Eklångens Byalag och har ingått i projektgruppen för bredband. För alla som bor där ute var det en stor dag i lördags.
Invigningen hade samlat en hel del folk och kommunen företräddes bland att av kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson.
Var och en av de 66 som anslutit sig till bredband har betalat 35 000 kronor och dessutom har Eklångens Bredband ekonomisk förening fått bidrag från Eskilstuna kommun.
- Att ha tillgång till bredband är en förutsättning för ortens överlevnad. Det skulle knappast vara någon familj eller ett företag som flyttade dit om det inte fanns tillgång till bredband och därmed snabb uppkoppling, konstaterar Tommy Eklånge.

För överlevnaden
Många har varit engagerade i bredbandsbygget och det var idel glada miner vid invigningen. S-politikern Jimmy Jansson poängterade att det nu finns ännu bättre skäl att flytta till Eklången.
- Det är ingen tvekan om att bredbandutbyggnaden får stor betydelse för alla som anslutit sig. Nu har vi samma tillgång till snabb uppkoppling som alla andra, det känns väldigt bra, menar Tommy Eklånge.
2008-06-21 10:53 • Läst 2375 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se