Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-06-15 Läget idag
Vi bygger ut fibernätet i tre etapper:
I. Grävning och läggning av tomrör, samt anslutningsskåp och nod för fiber i hela Eklången.
Större delen av grävning och rörläggning sker som samförläggning med Vattenfall/ATS men även en hel del egen grävning blir nödvändig. Klart i halva Eklången.
Arbetet med återstående halva av Eklången börjar den 26 juni och ska vara avslutat sista november 2007. Ekonomin är säkrad genom medlemmarnas insatser.

II. Inblåsning av fiber i rören och uppkoppling till fastigheter i Eklången.
Vi tar in offerter på arbetet och materialet i juli, och arbetet påbörjas i augusti.
Ska enligt planerna vara klart före årsskiftet. Ekonomin säkrad om alla som skrivit på avtal II gör sina inbetalningar.

III. Sammankoppling av Eklångens nät med Eskilstuna stadsnät via Ärla.
Vi förhandlar med Eskilstuna Energi & Miljö om samverkan. Arbetet påbörjas i sommar.
Förhoppningsvis klart före årsskiftet, men det beror på förhandlingarna.
Ekonomin är säkrad genom bidrag från Eskilstuna kommun.


Nu har vi pengar till Etapp III!
Den 12 juni träffade styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson. Vi ville veta om Eskilstuna kommun är beredd att stå för kostnaderna för sammankopplingen av vårt bredbandsnät med stadsnätet via Ärla., d.v.s. till etapp III.
Vi fick besked om att vi kan räkna med att kommunen kommer att stå för den allra största delen av kostnaden. Pengarna kan dock inte betalas ut förrän efter årsskiftet 2007/2008, d.v.s. nästa budgetår.
Våra kalkyler håller alltså, ekonomin är säkrad för hela projektet, och vi har tagit ett rejält kliv mot riktigt bredband i Eklången.Efter styrelsens möte på Skogshyddan med kommunalnämndens vice ordförande Jimmy Jansson ser alla nöjda ut. Stående från vänster: Kristina Gyllengahm-Eriksson, Mats Önnesjö, Marcus Gindemo, Sven-Åke Ewert, Mario Matteoni och Jimmy Jansson. Sittande: Kaj Malmberg. Foto: Gisela Rönning.Möte med ledningen för Eskilstuna Energi & Miljö väntar
Styrelsen ska nu, så snart som möjligt, förhandla med ordförande för Eskilstuna Energi & Miljö, Ann-Sofi Bornemar och företagets VD Ingrid Bahlenberg, om villkoren för sammankopplingen. Vi återkommer med rapport från det mötet.

ATS och Vattenfalls grävningar i Eklången börjar den 26 juni.
Vi har ännu inte fått del av detaljplanerna för grävningen men ATS Anders Nilsson har sagt att man sparar sträckor med jordbruksmark med grödor till senare i sommar och börjar i de besvärliga skogspartierna. Den 26 juni ska grävningsarbetet vara igång.

Välkommen att delta i jobbet!
Om du vill medverka längre eller kortare stund i arbetet med samförläggningen: Ta kontakt med Lars Nilsson, Flättorp, 016-741 45, 073-998 08 20 elisabeth.flattorp@telia.com

Frågor?
Även om du har frågor som gäller samförläggningen och grävningsarbetet tar du kontakt med Lars Nilsson. Lars Nilsson är ansvarig för det praktiska arbetet med samförläggningen och vår arbetsledare i jobbet.

Kartor över bredbandsnätet
Tyvärr kan vi inte sända kartor över nätet. För det skulle vi behöva bredband.
Men du kan studera kartor över hela vårt nät, där du ser vilka sträckor som ska grävas av oss själva och vilka som ska samförläggas med Vattenfall/ATS.
Kolla på Brädbandet (Anslagstavlan) i Eklången!
2007-06-29 23:32 • Läst 2301 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se