Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-06-26 Möte med Energi & Miljö
Från mötet med Energi & Miljö om etapp III, 25 juni.
Bilden: från vänster: Kaj Malmberg, Mario Matteoni, Ann-Sofi Wågström, Robert Berlin
Till höger: Marcus Gindemo och Sven-Åke Ewert.
Utanför bild: Kristina Gyllengahm-Eriksson och Gisela Rönning. (Foto: Gisela Rönning)


Mötet med Energi & Miljö om etapp III

Den 25 juni hade styrelsen möte med ordföranden för Eskilstuna Energi & Miljö, Ann-Sofi Wågström (f.d. Bornemar) och Eskilstuna Energi & Miljös projektledare för bredband, Robert Berlin. Syftet med mötet var att få igång samarbetet för vårt näts anslutning till stadsnätet via Ärla, d.v.s. om etapp III.Ann-Sofi betonade att hon och EE&M så långt som möjligt vill stödja vårt näts sammanbindning med stadsnätet.En anslutning av vårt nät kommer ju innebära ett nettobidrag av 60-talet nya abonnenter till stadsnätet utan att EE&M behöver göra någon investering.Enligt Robert Berlin ställer EE&M upp med en del tekniskt materiel och med praktiskt samarbete för anslutning av vårt nät till stadsnätet. Arbetet kan, enligt Robert, samordnas med vår tidplan så att vi kan få nätet inkopplat till nyårsskiftet.


Mötet de 11 augusti

Den 11 augusti arrangerar styrelsen ett informationsmöte för alla medlemmar för att få möjlighet att ta del av dina synpunkter på projektet och för att informera om vad vi hittills gjort och vad vi tänker göra.Mötet börjar kl. 14.00 och kommer att hållas på Flättorps magasin, d.v.s. den plats där vi bildade föreningen för snart ett år sedan. En inbjudan kommer i din brevlåda och i din e-postlåda vecka 30. Inbjudan sätts även upp på anslagstavlan. På mötet får du också en rapport om ekonomin och om hur arbetet fortskrider. Någon från Eskilstuna stadsnät kommer och berättar om stadsnätets utbud av Internet-, telefon- och TV-tjänster.Har du synpunkter på vad mötet bör innehålla så hör av dig till styrelsen före den 10 juli.


Har du fullgjort din investering?

Sista betalningsdag för avtal enl. etapp II är den 30 juni.Betala in till c/o Gisela Rönning, Rönning-Eklången, 640 43 ÄRLA Org.nr: 769615-1286 Bankgiro: 5979-9825Du betalar till dig själv och du gör en investering.


Webbtips

Eklångens Bredbands ek. för. blogg
http://eklangensbredband.blogspot.com/
Eskilstuna stadsnät
http://www.eskilstunastadsnat.se/index.php
Västra Rekarne Fibernät Ek Förenings blogg
http://vrekfiber.blogspot.com/


Nu startar grävningarna

ATS har börjat sitt arbete i Eklången. Under den närmaste veckan ska de förbereda grävningar och placera ut materiel. Detta gäller således de sträckor där Vattenfall/ATS gräver ner sina elledningar.
Dessa grävningar är tidigare upphandlade av Vattenfall och vi betalar Vattenfall 10 kronor per meter för grävning och samförläggning för de grävda sträckor där föreningens medlemmar är med och lägger ner rören. Där föreningen inte bidrar med egen arbetskraft betalar vi 3:50 per meter rör ytterligare. Där det är dubbla rör blir det således 17 kronor per grävd sträcka.


Vår egen grävning

Där Vattenfall/ATS inte gräver, d.v.s. på sträckor där luftledningen får hänga kvar eller där elledningarna redan är nergrävda, ska vi själva gräva. Det gäller en del sträckor i Eklången och framför allt sträckan mellan Flättorp/Högåsen och Ärla. (Se karta på anslagstavlan i byn)


Offerter på övriga grävarbeten

Eklångens Bredband ekonomisk förening går därför ut med en offertförfrågan till traktens grävare. Offert på vårt eget grävarbete ska lämnas till Gisela Rönning senast den 10 juli.
Därefter avgör styrelsen vilka som ska gräva på olika sträckor.
Grävarbetet ska vara klart den 31 oktober.


Anslutning till vårt nät

Söräng, Grönlund och Nyckelbro ligger utanför vårt nätområde, men kan ansluta sig till nätet om de betalar de verkliga kostnaderna för anslutningen.
Söräng har anslutit sig till vårt nät och de övriga funderar på hur de ska göra.
2007-06-29 23:55 • Läst 2433 gr
Per Calmered
Markarbeten kommer att utföras på två ställen på fastigheten Eklången 1:25 under vecka 40 och 41. Då bredbandskabeln int finns registrerad någonstans för denna sträcka finns det stor risk för avbrott under dessa två veckor och eventuellt längre.
2008-09-26 11:50
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se