Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2009-03-09 Medlemsinfo
Information till medlemmar i Eklångens Bredband ekonomisk förening (EBef)


Skattereduktion.
Erforderliga handlingar skickades in till skatteverket i Januari. -Beslut inväntas.

Bildande av samfällighetsförening.
Lantmäteriet behandlar ärendet, vilket med viss fördröjning dock fortskrider som planerat.

Uthyrning av Ebef´s fibernät.
Ebef har aktivt förhandlat med Eskilstuna Energi & Miljö för att formulera ett nyttjanderättsavtal, vilket skulle ge EEM rätten att hyra ut ett antal fiberpar i befintlig optokabel till Stålboga nätet.
Denna förhandling är nu avslutad då EEM meddelat att Stålboga valt en annan lösning för sitt nät


2009-03-10 22:28 • Läst 2227 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se