Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-08-11 Medlemsmöte
Mötet den 11 augusti samlade, trots det fina sommarvädret, cirka 40 deltagare. Några av dem ser du på bilden.
På mötet berättade Lasse om hur bredbandsutbyggnaden fortskrider och om aktuell rördragning i Eklången och om anslutningar utanför området.
Lennart och Tommy redogjorde för fiberdragningen och sammankopplingen med stadsnätet. Jonas Arbestål från Eskilstuna stadsnät informerade om vad stadsnätet kan erbjuda och Lars Thorsén från AT Installation AB berättade om TV-tjänsten. Till sist informerade Gisela om hur styrelsen använt föreningens pengar.
2007-08-15 10:23 • Läst 2325 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se