Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2007-10-05 CPE-dosan
Så här ser den konsol som Eltel sätter in i ditt hus och som CPE-dosan ska fästas i. Måttet är cirka 10x20 cm.
Eltel drar in fibern i ditt hus och fäster en konsol på väggen (se bild) som de ansluter fibern till.
Vid själva bredbandsinstallationen kommer, närmare årsskiftet, killarna från stadsnätet och fäster CPE-dosan på konsolen och andsluter till nätet.

Dra in rören i huset!
Se till att rör är indragna till huset och gärna inne i huset till den plats du vill ha den s.k. CPE-dosan.
Tidigare fick vi information från Stadsnätet att man inte skulle dra in rören i fastigheten. Eltel har en annan uppfattning. Rören ska in i fastigheten, helst till den plats där CPE-dosan ska sitta. Se alltså till att rören är in­dragna.
Kontakta Marcus Gindemo om du behöver hjälp med indragningen. Marcus Gindemo, Björksäter, 016-740 03, 070-739 78 25 marcus@gindemo.se
2007-10-13 00:04 • Läst 2363 gr
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se