Start
Eklångens Bredband
Eklångens Byalag
Eklången -övrigt
Nyheter
Anslagstavlan
Fotoalbum
Kalender
Vägföreningen
Sök på hemsidan
SJÖN
2008-12-04 Bredbandet blir gemensamhetsanläggning
Till medlemmarna i Eklångens Bredband ekonomisk förening

Bredbandet blir gemensamhetsanläggning

Styrelsen för Eklångens Bredband ekonomisk förening har ansökt hos lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning av bredbandsnätet i Eklången. Syftet med detta är att på ett enkelt och juridiskt säkert sätt se till att bredbandet får vara kvar och drivas så länge det behövs.

Det går till så att bredbandsnätet bildar en anläggning där alla anslutna fastigheter är delägare. Anläggningen skall drivas av en samfällighetsförening där alla fastighetsägare som är anslutna till bredbandet är medlemmar. I allt väsentligt liknar detta den ordning som gäller för enskilda vägar.

Alla medlemmar i bredbandsföreningen kommer inom kort att få en kallelse till ett sammanträde med lantmätaren. Vid det sammanträdet är det meningen att beslut skall tas om att bilda en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening för bredbandet i Eklången.

När samfällighetsföreningen är bildad kommer Eklångens Bredband ekonomisk förening att lämna över bredbandsnätet till samfällighetsföreningen, som helt tar över de rättigheter och skyldigheter som bredbandsföreningen har idag. När det har skett kan bredbandsföreningens verksamhet upphöra.

Eklångens Bredband ekonomisk förening
Styrelsen
2008-12-04 14:14 • Läst 2786 gr
Mario Matteoni
Hej! Vilka handlingar kommer gå ut till oss medlemmar tillsammans med kallelsen, förhoppningsvis i god tid före mötet? Eftersom vi ska ta beslut om att bilda en gemensamhetsanläggning vore det bra att samtidigt få en tydlig information om vad ombildningen innebär och hur samfällighetsföreningen skiljer sig från den ekonomiska föreningen. Alltså: Varför ska vi göra ombildningen? Vad tjänar vi på en ombildning? Vilka tillgångar har Eklångens Bredband Ekonomisk förening i form av pengar och till hur mycket värderas nätet? Kort sagt: Vad är det vi för över till samfällighetsföreningen? Ännu en fråga: Om Eklångens Bredband Ekonomisk förening överklagar skattereduktionen kommer svaret från skattemyndigheten gälla medelmmarna trots att föreningen formellt inte finns kvar? Med vänliga hälsningar
2008-12-05 17:12
 
 
2021 © Eklångens Bredband Samfällighetsförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se